Βραχιονοπλαστική

Ένα από τα πιο εμφανή σημεία χαλάρωσης στο σώμα, ιδίως μετά από σημαντική απώλεια βάρους, είναι οι βραχίονες. Ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες δεν μπορούμε εύκολα να καλύψουμε αυτήν τη δυσμορφία, οπότε το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα εμφανές.

Βραχιονοπλαστική

Title:

Description:

Βραχιονοπλαστική

Ένα από τα πιο εμφανή σημεία χαλάρωσης στο σώμα, ιδίως μετά από σημαντική απώλεια βάρους, είναι οι βραχίονες. Ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες δεν μπορούμε εύκολα να καλύψουμε αυτήν τη δυσμορφία, οπότε το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα εμφανές.

Ένα από τα πιο εμφανή σημεία χαλάρωσης στο σώμα, ιδίως μετά από σημαντική απώλεια βάρους, είναι οι βραχίονες. Ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες δεν μπορούμε εύκολα να καλύψουμε αυτήν τη δυσμορφία, οπότε το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα εμφανές.

Όταν το πρόβλημα δημιουργείται κυρίως από την εναπόθεση λίπους στο κάτω τμήμα των βραχιόνων, η τοπική λιπαναρρόφηση, δίνει πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε μεγάλη χαλάρωση, μόνο η βραχιονολπλαστική μπορεί να δώσει λύση, με τομές στο κάτω όριο του βραχίονα ή και στη μασχάλη. Το δέρμα και το λίπος του βραχίονα , στηρίζονται σε 2 περιτονίες, που συνεχίζονται στο θώρακα και στη μασχάλη. Η επέμβαση στηρίζει αυτές τις δομές, ώστε να μην επανεμφανιστεί το πρόβλημα στο μέλλον και να αποφύγουμε τις πολύ εκτεταμένες τομές.

Υπάρχουν 3 βαθμοί χαλάρωσης και ο σχεδιασμός της επέμβασης γίνεται ανάλογα. Όταν η περίσσεια δέρματος είναι μέτρια, γίνεται μίνι-βραχιονοπλαστική, με τομές μόνο στη μασχάλη. Σε κανονική βραχιονοπλαστική, γίνεται σχεδιασμός έτσι ώστε οι τομές να κρύβονται στα όρια της ανατομικής περιοχής και τις φυσικές γωνίες και πτυχές, αλλά συνήθως παραμένει μια γραμμή στο κάτω τμήμα, σαν “αντάλλαγμα” για τη νεανικότερη όψη που κερδίζουμε.

Category
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Year
© 2024 Konstantinos Dialinakis, All Rights Reserved.


Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, LondonCopyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.