Ρινοπλαστική

Ο όρος ρινοπλαστική, περιγράφει μια σειρά χειρουργικών τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αλλάξουν τις αισθητικές ή και τις λειτουργικές ιδιότητες της μύτης.

Ρινοπλαστική

Title:

Description:

Ρινοπλαστική

Ο όρος ρινοπλαστική, περιγράφει μια σειρά χειρουργικών τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αλλάξουν τις αισθητικές ή και τις λειτουργικές ιδιότητες της μύτης.

Ο όρος ρινοπλαστική, περιγράφει μια σειρά χειρουργικών τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αλλάξουν τις αισθητικές ή και τις λειτουργικές ιδιότητες της μύτης.

Η χειρουργική πρόσβαση στη μύτη μπορεί να γίνει μέσω τομών που γίνονται μέσα στη μύτη ή συνδυάζεται με τομές, που τοποθετούνται έξω (εξωτερική προσέγγιση), συνήθως στη στυλίδα.

Πριν από την αύξηση της δημοτικότητας της ανοικτής ρινοπλαστικής ,την τελευταία δεκαπενταετία, οι όροι ρινοπλαστική και κλειστή ρινοπλαστική ήταν σχεδόν συνώνυμοι. Παρά τις διαφορές, και οι δύο προσεγγίσεις μοιράζονται πολλές από τις ίδιες τομές, και πολλές από τις ίδιες αρχές ισχύουν ανεξάρτητα από την προσέγγιση που επιλέγεται.

Οι περισσότεροι ασθενείς επιδιώκουν τη χειρουργική επέμβαση για να βελτιώσουν τα αισθητικά χαρακτηριστικά της μύτης τους. Άλλοι και για τη λειτουργική βελτίωση της αναπνοής τους. Ο λειτουργικός ρόλος της μύτης πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη, διότι οι περισσότερες ρινοπλαστικές , τείνουν να στενέψουν τη ρινική αναπνευστική οδό. Γίνεται ανατομική ανάλυση της ρινός, η οποία αφορά τις αισθητικές και τις λειτουργικές ιδιότητες της . Παραδείγματος χάριν, μπορεί να υπάρχει σκολίωση του ρινικού διαφράγματος ή υπερτροφικές ρινικές κόγχες λόγω αλλεργιών.

Πάντα φροντίζω να δείχνω στους ενδιαφερόμενους, μέσω computer imaging, πως είναι η ιδανική μύτη για τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Ετσι βλέπουν πριν την επέμβαση, τι πρέπει να διορθωθεί και τι να περιμένουν. Η χρήση ανοικτής ρινοπλαστικής δίνει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στη διαμόρφωση σωστού αποτελέσματος, ιδίως σε δύσκολες περιπτώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν , ότι η ρινοπλαστική, απαιτεί εκτεταμένη γνώση και εμπειρία και δεν είναι σε καμία περίπτωση μια απλή επέμβαση. Ιδιαίτερα όσο αυξάνεται η ηλικία, χρειάζεται ειδικός σχεδιασμός , διότι το δέρμα δεν έχει τις ελαστικές ιδιότητες, που διαθέτει στις μικρότερες ηλικίες και δεν μπορεί να ακολουθήσει μεγάλες αλλαγές του σκελετού.

Αν γίνει σωστά, έχει εξαιρετικό αποτέλεσμα, δεν υπάρχει πόνος και επανέρχεστε στις κανονικές σας δραστηριότητες σε 5 ημέρες, οπότε και αφαιρείται το γυψάκι που τοποθετείται κατά την επέμβαση.

Category
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Year
© 2024 Konstantinos Dialinakis, All Rights Reserved.


Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, LondonCopyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.