Συγγενείς και επίκτητες ανωμαλίες

February 7, 2022 by Edward Kaen
sugenis-anomalies-1200x801.jpg

Οι συγγενείς ανωμαλίες αναφέρονται σε “λάθη” , κατά την ανάπτυξη και διαμόρφωση των ιστών του σώματος, που οδηγούν σε αισθητικές ή και λειτουργικές ανωμαλίες.
Ανάλογα με την περιοχή και το είδος του ιστού, έχουμε κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες ( κρανιοσυνοστώσεις, κρανιοπροσωπικά σύνδρομα), απλασίες ή υποπλασίες {ωτών π.χ.}, σχιστίες, (όπως το λαγόχειλος , λυκόστομα, κλπ), ανωμαλίες διάπλασης των άκρων ( ελλείματα, συνδακτυλίες κ.α.), του κορμού, του θώρακα ( σύνδρομο Poland, σκαφοειδής ή τροπιδοειδής θώρακας), γεννητικών οργάνων ( υποσπαδίας, επισπαδίας κλπ), αγγειακές δυσπλασίες ( port-wine stains κλπ), κ.α.

Οι επίκτητες οφείλονται σε τραυματισμό, εγκαύματα, αυτοάνοσες νόσους, αφαίρεση κακοήθων ή καλοηθών βλαβών κλπ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή, τα σύνδρομα διαμερισμάτων, η αποκατάσταση μετά από αφαίρεση καρκίνων, η αντιμετώπιση ελκών κατακλίσεως σε παραπληγικούς ή τετραπληγικούς ασθενείς, η αντιμετώπιση εκδηλώσεων ρευματοειδούς αρθρίτιδας, νόσου του Dupuytren ( όπου έχουμε ανώμαλη ανάπτυξη ινώδους ιστού που προκαλεί πάχυνση και ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης και αδυναμία χρήσης κάποιων δακτύλων) , κλπ.

Η αποκατάσταση των ασθενών αυτών, τους δίνει τη δυνατότητα να γίνουν λειτουργικά και αποδεκτά μέλη της κοινωνίας και τους προστατεύει από το ψυχολογικό στρες που συνοδεύει την απώλεια της υγείας τους.

© 2024 Konstantinos Dialinakis, All Rights Reserved.


Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, LondonCopyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.