Ανόρθωση γλουτών

Λίγα στοιχεία του γυναικείου σώματος θαυμάζονται, όσο ο συνδυασμός σφικτών και καλοσχηματισμένων γλουτών, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν λεπτή μέση και μηροί.

Ανόρθωση γλουτών

Title:

Description:

Ανόρθωση γλουτών

Λίγα στοιχεία του γυναικείου σώματος θαυμάζονται, όσο ο συνδυασμός σφικτών και καλοσχηματισμένων γλουτών, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν λεπτή μέση και μηροί.

Λίγα στοιχεία του γυναικείου σώματος θαυμάζονται, όσο ο συνδυασμός σφικτών και καλοσχηματισμένων γλουτών, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν λεπτή μέση και μηροί. Οι αλλαγές που υφίστανται με το χρόνο οι γλουτοί, είναι η μείωση της καμπυλότητάς τους, έτσι ώστε δεν ξεχωρίζουν από τη μέση τόσον έντονα, το κεντρικό τους τμήμα εμφανίζει πτώση, με αποτέλεσμα να φαίνεται εντονότερα ο κόκκυγας και το έξω πλάγιο μέρος της γλουτιαίας πτυχής γίνεται πιο οριζόντιο, χάνοντας έτσι μέρος της σφαιρικότητας του.

Η επέμβαση αντιστρέφει αυτές τις αλλαγές και επαναφέρει και βελτιώνει το σχήμα, την προβολή και τη σωστή καμπυλότητα των γλουτών. Σε πολλές περιπτώσεις η αυτομεταμόσχευση λίπους από άλλες περιοχές του σώματος, δίνει εξαιρετικό αποτέλεσμα, ιδίως όταν δεν υπάρχει σημαντική πτώση. Σε περισσότερο σοβαρή πτώση και απώλεια όγκου, μπορούμε να αποκαταστήσουμε το σχήμα , είτε με ενθέματα , είτε με χειρισμό των εσωτερικών ιστών, ώστε να διαμορφώσουμε το ιδανικό σχήμα. Στις πρώτες περιπτώσεις, δεν υπάρχουν εμφανείς τομές, ενώ στην τελευταία κρύβονται στις γραμμές του string, οι λεγόμενες “gullwing” τομές. Η παλαιότερες τεχνικές με τις τομές χαμηλά στις γλουτιαίες πτυχές δεν χρησιμοποιούνται σήμερα, λόγω των αντιαισθητικών ουλών, που δεν μπορούν να κρυφτούν.

Η βελτίωση είναι εντυπωσιακή, αλλά η ενδιαφερόμενες πρέπει να λάβουν υπόψιν ότι τις πρώτες 2 εβδομάδες περίπου, δεν επιτρέπεται να καθίσουν, γεγονός όμως που το αποδέχονται εύκολα, δεδομένου του μόνιμου και αισθητικά άρτιου αποτελέσματος.

Category
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
© 2024 Konstantinos Dialinakis, All Rights Reserved.


Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, LondonCopyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.