Ανόρθωση μετώπου

Αν και είναι εξαιρετικά σπάνιο, να χρειάζεται κάποιος μόνο ανόρθωση μετώπου, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο διορθώνεται στα πλαίσια του face-lift ή της βλεφαροπλαστικής, εν τούτοις, αν αυτό δεν έχει διορθωθεί μπορούμε να το αποκαταστήσουμε.

Ανόρθωση μετώπου

Title:

Description:

Ανόρθωση μετώπου

Αν και είναι εξαιρετικά σπάνιο, να χρειάζεται κάποιος μόνο ανόρθωση μετώπου, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο διορθώνεται στα πλαίσια του face-lift ή της βλεφαροπλαστικής, εν τούτοις, αν αυτό δεν έχει διορθωθεί μπορούμε να το αποκαταστήσουμε.

Αν και είναι εξαιρετικά σπάνιο, να χρειάζεται κάποιος μόνο ανόρθωση μετώπου, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο διορθώνεται στα πλαίσια του face-lift ή της βλεφαροπλαστικής, εν τούτοις, αν αυτό δεν έχει διορθωθεί μπορούμε να το αποκαταστήσουμε.

Εφόσον το πρόβλημα είναι κυρίως οι ρυτίδες και δεν συνυπάρχει βλεφαροχάλαση, αντιμετωπίζεται σε ικανοποιτικό βαθμό, με τη χρήση Botox και ενέσιμων, όπως το υαλουρονικό οξύ κλπ. Όταν το πρόβλημα είναι εντονότερο και συνοδεύεται από πραγματική πτώση, χρειάζεται χειρουργική προσέγγιση, που δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Category
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
© 2024 Konstantinos Dialinakis, All Rights Reserved.


Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, LondonCopyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.