Ωτοπλαστική

Η συμβολή του πτερυγίου του ωτός στη λειτουργία της ακοής ειναι ελάχιστη. Η κύρια λειτουργία του είναι "η φυσιολογική εμφάνιση ενός ατόμου."

Ωτοπλαστική

Title:

Description:

Ωτοπλαστική

Η συμβολή του πτερυγίου του ωτός στη λειτουργία της ακοής ειναι ελάχιστη. Η κύρια λειτουργία του είναι "η φυσιολογική εμφάνιση ενός ατόμου."

Η συμβολή του πτερυγίου του ωτός στη λειτουργία της ακοής ειναι ελάχιστη. Η κύρια λειτουργία του είναι “η φυσιολογική εμφάνιση ενός ατόμου.” Το τι είναι φυσιολογικό είναι, φυσικά, υποκειμενικό. Στη δυτική κοινωνία, οι δημοφιλείς κωμικοί χαρακτήρες κινούμενων σχεδίων συχνά έχουν μεγάλα, προεξέχοντα αυτιά. Ένα παιδί με προεξέχοντα αυτιά συχνά πρέπει να φέρει το φορτίο μιας ψυχολογικής καταπόνησης από τους συνομίληκους του, ως την ενηλικίωση. Η ωτοπλαστική μπορεί να το απαλάξει από ένα τέτοιο στρές.

Ουσιαστικά, όλες οι τεχνικές ωτοπλαστικής είναι αποτελεσματικές στη μείωση των αφεστώτων ωτών, αλλά μια τεχνική μπορεί να είναι καλύτερη από άλλη για ένα ειδικό πρόβλημα. Σε μικρά παιδιά η επέμβαση γίνεται μόνο με γενική αναισθησία για ευνόητους λόγους. Σε μεγαλύτερα παιδιά(>10 ετών) και ενήλικες , μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία. Η επίδεση έχει σημασία να είναι χωρίς τάση. Τα ράμματα αφαιρούνται σε 8-10 ημέρες. Δίνουμε πάντα αντιβίωση, γιατί τα εσωτερικά ράμματα είναι πιθανή πηγή μόλυνσης. Για 3 μήνες χρειάζεται προσοχή στα σπορ. Για 2 μήνες ,το βράδυ, καλό είναι να τοποθετεί ελαστική λωρίδα.

Category
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
© 2024 Konstantinos Dialinakis, All Rights Reserved.


Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, LondonCopyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.