Ανόρθωση λαιμού

Σπάνια χρειάζεται κάποιος μόνο ανόρθωση λαιμού, διότι συνήθως υπάρχει ταυτόχρονη χαλάρωση και άλλων στοιχείων του προσώπου.

Ανόρθωση λαιμού

Title:

Description:

Ανόρθωση λαιμού

Σπάνια χρειάζεται κάποιος μόνο ανόρθωση λαιμού, διότι συνήθως υπάρχει ταυτόχρονη χαλάρωση και άλλων στοιχείων του προσώπου.

Σπάνια χρειάζεται κάποιος μόνο ανόρθωση λαιμού, διότι συνήθως υπάρχει ταυτόχρονη χαλάρωση και άλλων στοιχείων του προσώπου. Έτσι διορθώνουμε τη χαλάρωση στην περιοχή του λαιμού μόνο όταν υπάρχει εκ γενετής κοντό μυώδες πλάτυσμα, δηλαδή οι 2 μυς που βρίσκονται σε κάθε ημιμόριο του λαιμού επιφανειακά, μαζί με εναπόθεση λίπους στην περιοχή κάτω από το σαγόνι. Σε κάθε άλλη περίπτωση συνιστάται να γίνεται στα πλαίσια του face-lift, ώστε να υπάρχει πιο σωστό και ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση που υπάρχει όντως πρόβλημα, οι λύσεις ποικίλουν από τοπική λιπαναρρόφηση, που όμως θέλει ιδιαίτερη προσοχή και τεχνική, έως submental neck lift, endoscopic neck lift και short-scar face and neck lift. Όταν υπάρχει μεγάλη βλάβη του δέρματος από τον ήλιο, οπότε αυτό είναι πεπαχυσμένο και ανελαστικό, χρειάζεται περιωτιαία προσπέλαση ή ακόμα και διατομή του πλατύσματος, με full-scar face and neck lift. Μετεγχειρητικά συνιστάται η αποφυγή έντονης άσκησης για 1 μήνα περίπου.

Category
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
© 2024 Konstantinos Dialinakis, All Rights Reserved.


Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, LondonCopyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.